Förbättra äldres läkemedelsbehandling

2012-04-03
Äldre är känsligare för läkemedel än yngre. Trots det ordineras äldre onödigt många läkemedel, olämpliga läkemedel och läkemedel som inte är utprovade för äldre.

De behandlas dessutom av många olika läkare där ingen tar ett helhetsansvar för behandlingen och uppföljningen av insatt behandling är ofta bristfällig. Genom projektet Koll på läkemedel (www.kollpalakemedel.se), där PRO, SPF och Apoteket AB samarbetar, vill vi tydliggöra bristerna i de äldres läkemedelsbehandling och åstadkomma förbättringar.

Lars Nilsson, Professor emeritus, Läkemedelssakkunnig vid SPF, berättar här om projektet "förbättra äldres läkemedelsbehandling.