Regeringen följer pensionärsorganisationerna

2012-03-23
BTP föreslås bli enklare för 260 000 pensionärer

 – Regeringen har idag presenterat ett förslag om att förenkla och effektivisera BTP – bostadstillägget för pensionärer. Det är ett välkommet förslag som pensionärsorganisationerna sedan länge har krävt.

Att ansöka om BTP upplevs som svårt och krångligt. Handläggningstiderna är långa, vilket kan skapa onödig oro bland pensionärer. BTP är ett viktigt stöd för cirka 260 000 pensionärer. Regeringen hörsammar nu pensionärsorganisationerna och föreslår bl.a. att BTP kan beviljas tills vidare. Pensionsmyndigheten har visat att de enkelt kan elektroniskt inhämta de flesta uppgifter som krävs för att bevilja BTP. Eventuella förändringar i inkomster och boendekostnader kan därefter bevakas av Pensionsmyndigheten, som enkelt kan justera BTP efter nya uppgifter utan tidsödande ansökningsförfaranden.

Med tanke på den viktiga roll BTP spelar för så många pensionärer har pensionärsorganisationerna satt igång ett gemensamt arbete för att utveckla BTP. Någon gång i höst beräknar organisationerna att ha ett färdigt förslag till ett förbättrat stöd till de pensionärer med de lägsta inkomsterna.

För mer information kontakta:

PRO
Kontakt: Informationschef Maja Fröman, mobil 070-247 17 99

RPG
Kontakt: Förbundssekreterare Anders Engström, mobil 070-727 47 45

SKPF
Kontakt: Förbundsordförande Sam Sandberg, mobil. 070-629 03 34

SPF
Kontakt: Förbundsordförande Karl Erik Olsson, mobil 0708-73 82 59

SPRF
Kontakt: Förbundsordförande Jöran Rubensson, mobil 070-764 86 20