Skriv ut
 SPF Kristianstads Pensionärsförening
 
Vår förening ingår i SPF, Sveriges Pensionärsförbund. SPF är en ideell organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden.
Huvuduppgiften är att tillvarata, främja och verka för medlemmarnas/pensionärernas sociala och ekonomiska intressen.
Fortlöpande information i aktuella frågor ges i vår tidning Veteranen. Fördelaktiga gruppförsäkringar, olycksfall och liv, erbjuds medlemmarna.
 
Vi är representerade i kommunala och regionala pensionärsråd och samverkansgrupper, där vi deltar i behandlingen av frågor angående omsorg, äldreboende, vårdavgifter, färdtjänst mm.
 
Musik- och sånggrupper finns. Studiecirklar, friskvårdsaktiviteter, studiebesök och researrangemang ordnas.
Vid våra månadsmöten har vi föredrag, information i aktuella pensionärsfrågor, lotterier, samkväm och underhållning.
 
Förbundet och vi har förhandlat fram en rad fina och attraktiva medlemsförmåner.
 
Vi besöker ensamma och sjuka medmänniskor och ordnar musik och sång på äldreboenden.
 
Vår väntjänst är viktig och värdefull.                                   Vi behöver vara flera, engagera Dig.
 
Har Du synpunkter på programinslag eller aktiviteter hör av Dig till styrelsen och kom gärna med förslag till studiebesök och träffar. Vi har en idélåda på våra månadsmöten, använd den !
 
SPF:s motto:    INFLYTANDE  -  VALFRIHET  -  LIVSKVALITET
SPF:s ambition:  PÅVERKAN PÅ POLITIKER OCH ANDRA BESLUTSFATTARE TILL MEDLEMMARNAS BÄSTA
SPF:s anda:  VI TRIVS TILLSAMMANS !
 
Sidan senast uppdaterad 2015-04-07